Geeft een te warme woning recht op huur-verlaging?

warme woning

Is een te warme woning een gebrek?

Op dit moment is er geen wet- en regelgeving over de maximale temperatuur in bestaande woningen. Er zijn echter wel richtlijnen die men kan gebruiken als er sprake is van een te warme woning. We spreken dan over een zogenaamde hittewoning.

De richtlijnen ter beoordeling of een woning een hittewoning is

warme woning

Ondanks ontbreken van regels zijn er wel richtlijnen om te beoordelen of een warme woning met een hoge woningtemperatuur een gebrek aan de woning is. Deze richtlijnen zijn het gevolg van een aantal procedures bij de Huurcommissie en Kantonrechter. In een aantal uitspraken is gebruik gemaakt van de normering uit de GIW-ISSO 2008. Als de binnentemperatuur meer dan 300 uur op of boven de 26,5 Celsius ligt kan sprake zijn van een C-gebrek volgens de huurprijzenwetgeving. De huur kan dan worden verlaagd zolang de verhuurder niet voor een oplossing zorgt. De Huurcommissie hanteerde hierbij tot nu toe een tijdelijke huurverlaging naar 80% van de betaalde huurprijs, omdat het gebrek niet het hele jaar het woongenot schaadt.

Wat te doen bij een te warme woning?

Bij meer dan 300 uur een binnentemperatuur van 26,5 graden of hoger is er mogelijk sprake van een C-gebrek volgens de huurprijzenwetgeving. Je kan dan met recht spreken over een te warme woning. Ook de verhouding tussen de binnentemperatuur en de buitentemperatuur gedurende langere tijd kan bij de beoordeling een rol spelen. De huurder moet de argumentatie voor een te warme woning wel zelf onderbouwen.

Het onderbouwen waarom een woning een te warme woning is, kan men doen aan de hand van de volgende stappen:

  • Schrijf gedurende langere tijd elke dag op een vast tijdstip de temperatuur in de warme woning op. Doe dit zoveel mogelijk op het moment dat het het warmst in de woning is. Op welk tijdstip dat is, kan afhankelijk zijn van de ligging van de ramen ten opzichte van de zon.
  • Gebruik een goede temperatuurmeter. Men kan bijvoorbeeld de digitale thermostaat van de CV gebruiken als daarop ook de binnentemperatuur te zien is. Schaf anders een digitale thermometer aan.
  • Maak ook af en toe een foto van de thermometer of thermostaat als ondersteunend bewijs.
  • Komt de temperatuur in het warme huis boven de 26,5 graden? Noteer dan als dat lukt hoe lang het zo warm was en hoe hoog de temperatuur kwam. Ook hierbij zijn foto’s ter ondersteuning handig.
  • Voeg op het overzicht een kolom toe met de buitentemperatuur per dag. Dit kan ook achteraf, het KNMI heeft hiervoor een handig historisch overzicht.

Samenwerken met de buren

Bespreek met uw buren en/of de bewonerscommissie of zij ook last hebben van een warme woning. Is dat het geval probeer dan samen te werken. Het versterkt zeker de klacht naar de verhuurder van een te warme woning als meerdere huurders een onderbouwing aanleveren. Men staat gewoon sterker als men het gezamenlijk meldt bij de verhuurder. Vraag om contact en overleg betreffende een oplossing.

Een juridische procedure bij een te warme woning?

Is de verhuurder niet bereid om iets aan de te warme woning te doen, dan is een juridische procedure te overwegen. Huurders met een niet-geliberaliseerd huurcontract kunnen de Huurcommissie inschakelen.

Mogelijke oplossing

Een mogelijke oplossing voor een te warme woning is een monoblock of interne split warmtepomp zonder buitenunit van Aircounit.com. Met deze oplossingen kan men de temperatuur in een woning op een aangenaam niveau brengen in de zomer. Met daarnaast als bonus ook nog een besparing op je gasverbruik in de winter.

Recent heeft RTL Nieuws een artikel geplaatst waarbij in Amsterdam een rechter heeft bepaald dat een wooncorporatie moet gaan onderzoeken wat ze kunnen doen aan de hitte in de te warme woning van een aantal huurders. Tot die tijd hebben de huurders 20% huurverlaging. Lees hier dat artikel.

Neem voor een gratis telefonisch advies contact op via onderstaande knop.

Laat u adviseren door onze specialisten.
G-6M1KCSDJC3