Onderhoud en Services

Onderhoud en service

Onderhoud en Service voor een monoblock airco

onderhoud

Onderhoud aan een monoblock airconditioning is essentieel om de efficiëntie en duurzaamheid te waarborgen. Regelmatig onderhoud helpt bij het verwijderen van stof en vuil. Op deze manier wordt de luchtstroom niet belemmerd. Dit verbetert niet alleen de prestaties van de airco, maar vermindert ook het energieverbruik. Bovendien kan regelmatig onderhoud mogelijke problemen vroegtijdig identificeren en voorkomen. Dit verlengt de levensduur van het apparaat en verkleint de kans op kostbare reparaties.

Wat kan men zelf aan onderhoud doen?

Onderhoudswerkzaamheden die gebruikers zelf kunnen ondernemen om de airco in goed conditie te houden zijn:

 1. Reinig de filters: Reinig of vervang de filters regelmatig. Vuile filters verminderen de luchtstroom en de efficiëntie van de airconditioning. Wil je een filter voor je airco bestellen? Kijk dan hier op onze website voor een overzicht van alle filters die we hebben.
 2. Controleer de ventilatieopeningen: Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat vrij zijn van obstakels. Houd meubels of andere voorwerpen uit de buurt van de ventilatieopeningen.
 3. Maak de behuizing schoon: Veeg of stofzuig de buitenkant van de monoblock unit om stof en vuil te verwijderen.
 4. Controleer de condenswaterafvoer: Zorg ervoor dat de condenswaterafvoer vrij is van verstoppingen, zoals vuil of algen.
 5. Indien aanwezig controleer de isolatie van de afvoerleiding: Controleer of de isolatie van de afvoerleiding in goede staat verkeert en geen scheuren of beschadigingen vertoont.
 6. Controleer de bedieningselementen: Zorg ervoor dat alle bedieningselementen goed werken en vervang eventuele batterijen in de afstandsbediening indien nodig.

Raadpleeg altijd de handleiding van je monoblock airconditioning voor eventuele instructies over onderhoud en reiniging.

Onderhoudscontract

Service

Onderhoud door onze professional aan een monoblock moet minsten één keer per jaar plaats vinden. Het niet plegen van onderhoud aan je monoblock airconditioning door onze professional kan resulteren in het vervallen van de garantie. Ook kunnen er kosten berekend worden bij een service vraag. Als gebruiker kan je prima aan de buitenkant van het apparaat onderhoudswerkzaamheden verrichten. De professional gaat verder en neemt ook de binnenkant mee.

Het jaarlijkse onderhoud door onze professional bestaat uit:

 1. Reiniging van de filters: De filters van een monoblock airco kunnen na verloop van tijd verstopt raken door stof, vuil en andere deeltjes. Filters reinigen of vervangen om een goede luchtstroom en optimale prestaties te behouden. Kijk op onze website door HIER te klikken voor alle beschikbare airco filters op onze site.
 2. Reinigen van de binnenkant van het monoblock.
 3. Reiniging van de condensor: De condensor bevindt zich meestal aan de achterkant van de eenheid en kan vuil en stof verzamelen. Dit kan de warmteafvoer belemmeren en de efficiëntie van de airconditioner verminderen.
 4. Reiniging en controle van de aan en afvoerbuizen door de buitenmuur. De afvoerbuizen kunnen geheel of gedeeltelijk verstopt raken door vuil of dieren zoals vogels. Het is belangrijk dat deze buizen goed schoon zijn zodat de luchtstroom ongehinderd kan plaatsvinden en voor het voorkomen van het ontwikkelen van bijgeluiden, wat een extra geluidsproductie kan veroorzaken.
 5. Controle van de condensafvoer: Een monoblock airconditioner produceert condensatie, die wordt afgevoerd via een speciale afvoerslang of -bak. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de condensafvoer niet verstopt raakt, omdat dit kan leiden tot lekkages of andere problemen..
 6. Bij modellen die zijn uitgerust met een zogenaamde verdamper is het belangrijk dat deze werking gecontroleerd wordt, aangezien in de praktijk is gebleken dat de versproeier wel eens verstopt wil raken en dat kan leiden tot lekkages.

Controle van elektrische componenten: Een controle van de elektrische bedrading en aansluitingen is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen losse verbindingen zijn of dat er bedrading beschadigd is, zodat alle onderdelen naar behoren blijven functioneren.

Algemene inspectie:

Onderhoud

Naast de bovengenoemde punten moet er een algemene inspectie als onderdeel van het onderhoud uitgevoerd worden. Het monoblock wordt tijdens de inspectie gecontroleerd op eventuele slijtage, lekkages of andere zichtbare problemen.

Het onderhoud bij ons wordt uitgevoerd door gediplomeerde monteurs die door de fabrikant zelf zijn opgeleid en erkent als specialist.

Kosten voor onderhoud door onze professional:

Monoblock éénmalige controle € 299,00 (€ 247,11 excl. BTW) Deze kosten zijn van toepassing bij systemen waarbij niet tijdens de eerste aanschaf een onderhoudscontract is afgesloten.

Service contract met minimale looptijd van drie jaar is € 199,00 per jaar (€ 164,46 excl. BTW). Na drie jaar jaarlijks opzegbaar. Dit onderhoudscontract kan worden afgesloten gelijk bij de aanschaf of na het uitvoeren van de éénmalige controle.

Betaling van de onderhoudswerkzaamheden moet vooraf aan de werkzaamheden worden voldaan.

 • Het standaard uurtarief van onze monoblock specialisten is € 78,65 (€ 65 exclusief BTW)
 • Voorrijkosten zijn € 90,75 (€ 75,00 excl. BTW)

Opmerking:

Het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan een monoblock airconditioning is een goede zaak om de prestaties te optimaliseren en problemen te voorkomen. Echter, het is belangrijk om te begrijpen dat zelfs met regelmatig onderhoud, er geen garantie is dat storingen volledig kunnen worden voorkomen. Er zijn verschillende redenen waarom dit het geval kan zijn:

 1. Natuurlijke slijtage: Ondanks zorgvuldig onderhoud zal een monoblock airco na verloop van tijd natuurlijke slijtage ervaren, wat kan leiden tot normale slijtage van onderdelen en mogelijk storingen.
 2. Onvoorspelbare factoren: Sommige storingen kunnen het gevolg zijn van onvoorspelbare factoren zoals stroompieken, blikseminslag, bevriezing, kalkafzetting, verstoppingen of andere omstandigheden die buiten de controle van de fabrikant liggen.
 3. Fabricagefouten: Hoewel zeldzaam, kunnen fabricagefouten optreden ondanks regelmatig onderhoud. In dergelijke gevallen kunnen storingen zich voordoen als gevolg van problemen die al aanwezig waren bij de productie. De standaard fabrieksgarantie is bij een goed onderhouden en goed geïnstalleerde monoblock 2 jaar.
 4. Onvoorziene omstandigheden: Onvoorziene omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of andere milieuvariabelen, kunnen invloed hebben op de werking van de airconditioning. Ook bij goed onderhoud.
 5. Onderhoud kan de levensduur van een monoblock airconditioning verlengen en de kans op storingen kan verminderen. Er zijn wel altijd elementen buiten de controle van de gebruiker die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het apparaat. Het is daarom belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en in geval van problemen contact op te nemen met onze servicedesk. (Is onderdeel van het onderhoudscontract)
Onderhoud en services
G-6M1KCSDJC3